شماره مطلب:
7512
جمعه 1402/11/27 12:15
مرکز آمار گزارش داد؛

کاهش تورم بخش خدمات در فصل پاییز

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از کاهش هر سه شاخص تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه در بخش خدمات خبر داد.

به گزارش بازار و بورس، در فصل پاییز بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨٦.٧ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا  و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات است. شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات ٩٥٧.٢ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨.٩ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٦ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٧.٩ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٨.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٦درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٨.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣٥.٩ درصد مربوط به گروه "آموزش" و کم­ترین تورم فصلی با ٠.١ درصد مربوط به گروه "آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٤.٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٧.٠ درصد)، ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٤.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨٦.٧ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ١٧.٨ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٥٧.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٨.٨ درصد)، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٧.٩ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٩٨.٥ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم سالانه با ١٦.٦ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" است.

آخرین‌ها

معرفی پایگاه اطلاع‌رسانی بازار و بورس

بازار و بورس، پایگاه خبری مستقلی است که قصد دارد
رویدادهای اقتصاد ایران و جهان را از منظر بازارها رصد و تحلیل کند.

 info@BazaroBourse.com

 www.BazaroBourse.com

 www.BazaroBourse.ir

             

قوانین و مقررات

sapra.ir 

X