شماره مطلب:
7609
دوشنبه 1402/06/6 08:51
دسته بندی

قدرت باور «تغییر »

گاهی می توان با به اشتراک گذاشتن مفهومی که به باورمان می نشیند ،آنچه را که در باورمان به آن عادت کرده ایم را به چالش بکشیم. انیمیشن ELEMENTAL محصول ۲۰۲۳ والت دیزنی است. در این فیلم زیبا درس های بسیاری نهفته است که برداشت های شخصی خودم را از این مفاهیم به اشتراک می گذارم.
۱-تضاد مطلقی وجود ندارد وقتی از جسم فراتر می رویم و به بن جان می رسیم ،باورهای شیمیایی در عالم معنا بند پایی بیش نیستند برای پیمودن راه خوشبختی. درآمیختن آب و آتش نابودی نیست، اعتدال است و اعتلا. باورهای متعصبانه زنجیرند و عامل سکون و نابودی.
۲-نسل والد با بیشترین عشق بهترین مسیر را با بالاترین از خودگذشتکی برای نسل مولود ترسیم کرده اند اما این فداکاری ها دلیل کافی برای جبر نسل مولود برای قرارگرفتن در همان مسیر نیست.
تکیه بر این فداکاری ها جهت تعیین مسیر نسل آینده اصرار بر تداوم مسیری است که نسل والد هم نه بر اساس اندیشه خود که به واسطه ارث بردن یک تفکر، از نسل قبل خود دریافت و به طور متواتر به نسل های بعدی منتقل کرده است.
۳- نسل جدید به جبر ،در مقابل عشق و احساس خود، باورهای مترقی و واقعیت های امروز می ایستد تا شرمندگی مخالفت با سرنوشت ترسیم شده که از سوی نسل قبل به او تحمیل شده است را تجربه نکند. چرا که همواره خود راوامدار ناسپاسی می پندارد که آنچه دارد در سایه فداکاری های والد است و نداشته هایش نتیجه کاستی های خود. در چنین فضایی بزرگترین تصمیم های زندگیشان را فرسنگ ها دورتر از هسته جانشان اتخاد می کنند و تکرار نسل قبل می شوند.
۴- عنصر وجودی جبری است ذاتی و بایدهای حاکم بر آن جبری تحمیلی و اکتسابی، عبور از آن شجاعت فراتر از تصور می خواهد و توان فراتر از باور. این شجاعت فقط در سایه عشق حاصل می شود و این توان فقط با قدرت عشق تحقق می یابد اما هیچ عنصر وجودی جمع ناپذیری وجود ندارد و عناصر ترکیب می شوند و عناصر وجودی جدیدی را خلق می کنند که مجموعه جهانی همه عناصر است و تجمیع آن هم افزایی است نه اضمحلال . وقتی باور بر تغییر باشد تضادهای محدود کننده تبدیل به طیف گسترده آزادی های و تنوع و تغییر می شود. قذم اول باور کردن، رد شدن از باورهای قبلی و باور جدید ساختن است. آنگاه لمس تضادها نه خطرناک است و نه تابو .

آخرین‌ها

معرفی پایگاه اطلاع‌رسانی بازار و بورس

بازار و بورس، پایگاه خبری مستقلی است که قصد دارد
رویدادهای اقتصاد ایران و جهان را از منظر بازارها رصد و تحلیل کند.

 info@BazaroBourse.com

 www.BazaroBourse.com

 www.BazaroBourse.ir

             

قوانین و مقررات

sapra.ir 

X