شماره مطلب:
7651
دوشنبه 1403/02/3 04:53
دسته بندی

نگاه تصمیم سازان باید به سمت بورس بچرخد!

بورس فقط یک تابلو نیست ، یک مفهوم فراگیر است .نماگری صادق است .
بسیاری از مدیران و تصمیم سازان سیاسی و اقتصادی در دنیا اثر آنچه را که انجام می دهند در واکنش بورس جستجو می کنند. از بازخورد منفی آن می هراسند و از بازخورد مثبت آن خشنود می شوند. سرمایه گذاران این بازارها هوشمند، آینده نگر و تحلیل گر هستند ، آنها نتایج را با روش های علمی ارزیابی می کنند و متناسب با آن اقدام می کنند. هر تصمیم سیاسی ، اجتماعی یا اقتصادی فارغ از وجوه خبری آن در واکنش بورس ها واقعی ترین نمود را دارد.
دقیقا به همین دلیل است که بورس ها محترم شمرده می شوند. سرمایه گذاری زمانی اتفاق می افتد که امنیت ، اعتماد و آینده چشم اندازی مثبت داشته باشد. رشد نرخ سرمایه گذاری بزرگترین دستاورد اقتصادی است و در رونق بورس متجلی می شود. این یعنی فضای رشد اقتصادی، جهش تولید و مشارکت مردم مهیاست.
اگر امروز نوسانات بورس چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و بازخورد تصمیمات در بورس اهمیت کمتری دارد مطلقا به معنای بی اهمیت بودن بورس نیست به دلیل بی اهمیت انگاشتن آن است.
سخنان امروز رییس سازمان بورس قدم بزرگی در احیای جایگاه بورس بود.
شایسته است در این مسیر همه ذی نفعان بازار سرمایه نیز او را با حداکثر توان یاری کنند.

دکتر محمودرضا خواجه نصیری

linkedin.com/in/mahmoodreza-khajehnasiri

آخرین‌ها

معرفی پایگاه اطلاع‌رسانی بازار و بورس

بازار و بورس، پایگاه خبری مستقلی است که قصد دارد
رویدادهای اقتصاد ایران و جهان را از منظر بازارها رصد و تحلیل کند.

 info@BazaroBourse.com

 www.BazaroBourse.com

 www.BazaroBourse.ir

             

قوانین و مقررات

sapra.ir 

X